Μινέρβα: Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελετέν

Ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ελετέν, θυγατρικής εταιρείας της Μινέρβα η κατά 500.000,00 ευρώ αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε εξολοκλήρου από τη Μινέρβα. ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. θα ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 15.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 100,00 ευρώ έκαστη.

Η Αφοί Ι & Β Λαδένης Α.Ε. «Μινέρβα» θα συμμετέχει πλέον στην Ελετέν με ποσοστό 76% έναντι 64% που κατείχε πριν την ολοκλήρωση της αύξησης.

Keywords
Τυχαία Θέματα