Μειώθηκε τον Οκτώβριο η οικοδομική δραστηριότητα

Μειωμένη εμφανίστηκε τον Οκτώβριο η οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής και Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά το μήνα Οκτώβριο 2009, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 4.752 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.053,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.960,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,8% στην επιφάνεια και κατά 19,2% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του

2008.Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 4.708 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.013,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.803,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 17,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,0% στην επιφάνεια και κατά 21,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008.

Αντίστοιχα, το μέ

Keywords
Τυχαία Θέματα