Κρέτα Φαρμ: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων 10 εκατ.

Την έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων, ποσού 5 εκατ. ευρώ έκαστου, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Κρέτα Φαρμ ΑΒΕΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, στη συνέλευση καθορίσθηκαν οι βασικοί όροι των δανείων και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτών.Επίσης, αποφασίστηκε η παροχή εγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων εταιριών, η δυνατότητα συνεδρίασης του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη και η τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της εταιρίας.Σημειώνεται ότι στη συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 80,47% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα