Καθορισμός δεικτών αποτελεσματικότητας για το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Στον καθορισμό Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας για το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προχώρησαν ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου και ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώης, με Κοινή Απόφαση που υπέγραψαν, μετά την εφαρμογή του αντίστοιχου μέτρου, στα υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και σε Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αποτιμώνται σε ετήσια βάση, αναφέρονται στο ημερολογιακό έτος εφαρμογής του Συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση απολογισμού, η οποία συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του υπουργείου Οικονομίας και Οικο
Keywords
Τυχαία Θέματα