Υπερκαλύφθηκε κατά 2,25 φορές, η αμκ της Εθνικής Τράπεζας

Υπερκαλύφθηκε κατά 2,25 φορές, χθες, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, συγκεντρώνοντας 1,25 δισ. ευρώ. Η υπερκάλυψη κατά 2,25 φορές πρακτικά σημαίνει ότι για τα 1,25 δισ. ευρώ που σκόπευσε να συγκεντρώσει η Εθνική, υπήρξαν προσφορές ύψους 2,8 δισ. ευρώ.Αναλυτικότερα, ποσοστό 97,36% της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε

λόγω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 107.452.301 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές και καταβλήθηκε το ποσό των 1.214.211.001,30 ευρώ. Επίσης, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας. Κατά την προεγγραφή ζητήθηκαν συνολικά 140.695.117 πρόσθετες μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών μετοχών, μετά την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από κα
Keywords
Τυχαία Θέματα