Αρχίζει η διαβούλευση για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό Ιδεών

Αρχίζει η διαβούλευση για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό Ιδεών «Ψηφιακός Αναγνώστης Βιβλίων - e-book reader»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (EEΛ/ΛΑΚ), προκηρύσσουν Ανοιχτό Διαγωνισμό Ιδεών Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων (e-book reader), υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης του χώρου της εκπαίδευσης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των Νέων Τεχνολογιών, οι οποίες κερδίζουν όλο

και περισσότερο έδαφος ανάμεσα στους νέους, στους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν, ενημερώνονται και αλληλεπιδρούν.

Επιπλέον, ενσωματώνει στοιχεία ανοικτής καινοτομίας και επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Το μοντέλο ανοικτής καινοτομίας στηρίζεται στην παραδοχή ότι η γνώση είναι κατανεμημένη, και κανένας οργανισμός δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε κλειστές / εσωτερικές διαδικασίες ανάπτυξης.Στόχος του Διαγωνισμού είνα

Keywords
Τυχαία Θέματα