Ιμάκο: Squeeze-out από το ΧΑ

Η IMAKO MEDIA ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε εγγράφως από την εταιρεία ΑΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ότι η τελευταία υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων μετοχών (δηλαδή 365.735) της IMAKO MEDIA SA με τίμημα ίσο με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης, δηλαδή 1,17 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία AMA AKINHTA δεν θα αναλάβει, όπως και στη δημόσια πρόταση, την καταβολή εκ μέρους και για λογαριασμό των εναπομεινάντων μετόχων των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων καταχώρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών.

Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (Squeeze-out) θα γίνει σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Keywords
Τυχαία Θέματα