Οριακά κέρδη για την PricewaterhouseCoopers το 2009

Οριακή αύξηση των συνολικών εσόδων του δικτύου των εταιρειών της σε παγκόσμιο επίπεδο ανακοίνωσε η PricewaterhouseCoopers για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009, Τα συνολικά έσαοδα του δικτύου ανήλθαν στα $26,2 δισ.

Τα έσοδα του δικτύου συνέχισαν να αυξάνονται για τις βασικές ελεγκτικές υπηρεσίες (Assurance Services), όπου ανήλθαν στα $13,1 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 2%, παρά τον αντίκτυπο της ύφεσης, αντανακλώντας τόσο την ηγετική θέση της PwC στην

αγορά όσο και την έμφαση που δίνεται στη βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών και στην ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Τα έσοδα από τις φορολογικές υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά στα $6,9 δισ. Η αύξηση τους επηρεάστηκε από τη μείωση τόσο των εταιρικών συμφωνιών όσο και των έργων αναδιάρθρωσης παγκοσμίως.

Ενώ οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της PwC ήταν εκείνες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ύφεση, δεδομένης και της κυκλικής φύσης των δραστηριοτήτων τους. Όμως, ακόμη και κάτω από τις παρούσες συνθ

Keywords
Τυχαία Θέματα