Η ΕΧΑΕ και το Αποθετήριο Ισπανίας συνδέθηκαν με επιτυχία στη Link Up

Η ΕΧΑΕ και το Iberclear(Αποθετήριο Ισπανίας) συνδέθηκαν με επιτυχία στις 29 Ιουνίου στη Link Up, την κοινοπραξία των οκτώ (8) Κεντρικών Αποθετηρίων που δημιουργήθηκε για να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να συμβάλλει στη μείωση του κόστους που αφορά στη διαδικασία διακανονισμού διασυνοριακών συναλλαγών στην Ευρώπη. Η σύνδεση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δεύτερης από τις τρεις φάσεις ενεργοποίησης της Link Up Markets.Επιπλέον, η Link Up
Markets ξεκίνησε να προσφέρει στα αποθετήρια τη δυνατότητα σύνδεσης τους στη LinkUp και με τη χρήση του δικτύου SWIFT. Το κανάλι συνδεσιμότητας αυτό επιτρέπει στα αποθετήρια να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες υποδομές SWIFT και να προσφέρουν στους πελάτες τους συνεπή και συνεχή επεξεργασία χωρίς στάσεις και ανθρώπινη παρέμβαση (straight through processing).Η Link Up Markets ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 30 Μαρτίου με τη σύνδεση των Clearstream Banking Frankfurt (Γερμανία), OeKB (Αυστρία), SIX SIS (Ελβετία) and VP (Δανία). Το
Keywords
Τυχαία Θέματα