Εργαλείο στην οικονομική κρίση οι διατακτικές γεύματος Ticket Restaurant

Επτά στις δέκα ελληνικές εταιρείες, που συμμετείχαν στην πανελλήνια έρευνα για τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας του 2ου εξαμήνου του 2009, θεωρούν σημαντικές τις παροχές που βελτιώνουν το εισόδημα του εργαζόμενου με ταυτόχρονη φορολογική απαλλαγή για εργοδότη και εργαζόμενο, στις οποίες εντάσσονται και οι διατακτικές γεύματος Ticket Restaurant. Στο δείγμα των εταιρειών που συμμετείχαν, μία στις πέντε προσφέρει ήδη μία τέτοια παροχή στο προσωπικό της, ενώ οι μισές θεωρούν πιθανό να προβούν άμεσα σε αντίστοιχη εφαρμογή. Φορέας διεξαγωγής
της έρευνας ήταν το ALBA Graduate Business School.Προδιαγράφοντας ότι το 2009-2010 θα είναι μία χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις, η Accor Services με τα Ticket Restaurant προσφέρει μία έξυπνη και επίκαιρη λύση στην παρούσα περίοδο σε εργοδότη και εργαζόμενο, αφού τους απαλλάσσουν από φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου διαιτολογίου -απαραίτητου για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ενέργειας κατά τη
Keywords
Αναζητήσεις
τα ticet restaurant ειναι παροχη σε ειδος
Τυχαία Θέματα