Ελληνική Τράπεζα: Δημιουργεί πέντε επιχειρηματικά κέντρα

Στη δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων προχωρά η Ελληνική Τράπεζα, τα οποία σκοπό θα έχουν τη δημιουργία "προστιθέμενης αξίας" στις επιχειρήσεις, μέσω της εξυπηρέτησης υφιστάμενων αλλά και νέων πελατών με κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. ευρώ.«Το έμπειρο, υπεύθυνο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, που στελεχώνει τα επιχειρηματικά κέντρα, στόχο έχει την άμεση εξυπηρέτηση και τη συστηματική παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών, είτε για την ενίσχυση της

ρευστότητας της επιχείρησης είτε για τη στήριξή της στην υλοποίηση επενδύσεων, μέσω και των επικείμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αλλά και εκτός αυτών (ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού)» τονίζει η διοίκηση σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Η επαφή και η γνώση του πελάτη συντελεί ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση και άμεση κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, καθώς καθορίζεται το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα χορηγηθούν και αφορούν σε κεφ

Keywords
Τυχαία Θέματα