ΕΛΚΕΚΑ: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ τα ελληνικά νοικοκυριά στην κατανάλωση φυσικού αερίου -Πρώτη θέση στο πετρέλαιο

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε για το 2007 -που επικαλείται το ΕΛΚΕΚΑ και αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση στις 27 χώρες μέλη- ο μέσος όρος κατανάλωσης φυσικού αερίου ανέρχεται στο επίπεδο του 39,8%. Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης του φυσικού αερίου διαπιστώθηκε στις Κάτω Χώρες (72%), το Ηνωμένο Βασίλειο (67%), την Ιταλία και την Ουγγαρία (57%). Η Ελλάδα (3,3%), η Σουηδία (0,6%), η Πορτογαλία (6,8%) κατέχουν τις τελευταίες θέσεις.
Ο μέσος όρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ ανέρχεται σε 24,2%. Οπως επισημαίνει το ΕΛΚΕΚΑ, για την ηλεκτρική ενέργεια, τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στη Μάλτα (70%), τη Σουηδία (51%) και την Κύπρο (46%). Η Ελλάδα ανέρχεται στην κατανάλωση ενέργειας στο ποσοστό 29%. Τις τελευταίες θέσεις κατέχουν Ρουμανία ( 11,9%) και Πολωνία (12,5%).Ο μέσος όρος κατανάλωσης πετρελαίου στην ΕΕ ανέρχεται σε 14,9%. Η Ελλάδα (50%) είχΕ το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης πετρελαίου, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (39%) και την Κύπ
Keywords
Τυχαία Θέματα