ΕΕΤΤ: Έγκριση των τροποποιημένων οικονομικών προγραμμάτων του ΟΤΕ

Η ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, προέβη στην έγκριση των τροποποιημένων οικονομικών προγραμμάτων "ConnX talk 24x7 με 60 F2M ή/και απεριόριστες διεθνείς κλήσεις" καθώς και "OTE-talk 24x7με 60 F2M ή/και απεριόριστες διεθνείς κλήσεις" του ΟΤΕ. Πιο συγκεκριμένα, και κατόπιν διενέργειας σχετικών ακροάσεων του ΟΤΕ, με τις οποίες εξετάστηκε κατά πόσον τα υποβληθέντα προς έγκριση στην ΕΕΤΤ
οικονομικά προγράμματα συνάδουν με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού, η ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε τα εξής: - Την έγκριση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων "OTE talk 24x7με 60 F2M","OTE talk 24x7με απεριόριστες διεθνείς κλήσεις" καθώς και του προγράμματος "OTE talk 24x7με 60 F2M και απεριόριστες διεθνείς κλήσεις".- Την έγκριση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων
Keywords
Τυχαία Θέματα