Παραμένει ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Sciens η Merit Χρηματιστηριακή

Η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. "MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.".
Keywords
Τυχαία Θέματα