ΕΕΤT: Νέος κανονισμός ειδικών αδειών για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Στην έκδοση νέου Κανονισμού Ειδικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, προέβη η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ, η οποία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος Κανονισμός θέτει γενικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, διευκρινίζει διαδικασίες και προσδιορίζει με σαφήνεια τη συμπεριφορά και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους καταναλωτές.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος του νέου Κανονισμού είναι η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή όσον
αφορά τις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες, η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ταχυδρομικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η περαιτέρω ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς.Τα βασικότερα σημεία διαφοροποίησης του νέου Κανονισμού από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο είναι :-Απλοποιείται η διαδικασία χορήγησης αδειών και ο τρόπος λειτουργίας των ταχυδρομικών δικτύων.- Εξαλείφονται τα υποκειμενικά
Keywords
Τυχαία Θέματα