Διευκρινίσεις ΥΠΕΧΩΔΕ για τους ημιυπαίθριους

«Κανένας φορέας δεν μπορεί να επιβάλει αναδρομικά καμίας μορφής επιβάρυνση», διευκρινίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα των ημιυπαίθριων χώρων. Ειδικότερα, από το υπουργείο διευκρινίζονται τα εξής: 1) Στην τροπολογία, που κατατέθηκε χθες στην βουλή, αναφέρεται ρητά: «Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε οιασδήποτε άλλης μορφής για την διατηρούμενη νέα χρήση του ημιυπαίθριου χώρου. Επίσης, δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ή άλλες επιβαρύνσεις, για την αλλαγή χρήσης, που έχει συντελεστεί».Επομένως, κανένας φορέας δεν μπορεί να επιβάλει αναδρομικά καμίας μορφής επιβάρυνση. 2) Από την τακτοποίηση και μετά, ως προς τα φορολογικά και τα τέλη άλλων φορέων, είναι αυτονόητο ότι θα αντιμετωπίζονται ως κλειστοί χώροι με τη νέα χρήση τους.
Keywords
Τυχαία Θέματα