ΔΕΗ: Παρέχει περισσότερες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου

H ΔΕΗ, στοχεύοντας στην καλύτερη διαδικτυακή εξυπηρέτηση των πελατών της, στην έγκαιρη ενημέρωσή τους και στη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με την επιχείρηση, προχώρησε στην αναβάθμιση του εταιρικού της Ιστοτόπου ( www.dei.gr ). Ειδικότερα, μετά την αναβάθμιση του ιστοτόπου, η ΔΕΗ παρέχει τις εξής νέες υπηρεσίες:· Εξειδικευμένη πληροφόρηση ανά κατηγορία πελατών (οικιακοί, εμπορικοί,
βιομηχανικοί κ.α. πελάτες ) με την ανάπτυξη "Πύλης Πελατών", καλύπτοντας οποιοδήποτε αίτημα ή απορία για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.· Έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων, συμβολαίων και κάθε άλλο έντυπο υλικό που χρειάζεται ο πελάτης για να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημά του στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ. Έτσι, περιορίζονται οι επισκέψεις του στα καταστήματα της Επιχείρησης.· Ημερήσιο Δελτίο Προγραμματισμένων Διακοπών Ρεύματος για όλη την Ελλάδα. Μέσω μιας σύγχρονης εφαρμογής, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην περιοχή που διαμένει ή δραστηριοποιείτα
Keywords
Τυχαία Θέματα