ΑΕΓΕΚ: Μειοδότησε σε έργο 143 εκατ. ευρώ

Η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, στην οποία η ΑΕΓΕΚ μετέχει με ποσοστό 20%, μειοδότησε για το έργο: "Kατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Περιοχής Ακτιου με το Δυτικό Αξονα Βορρά - Νότου τμήμα από Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+500", με προϋπολογισμό μελέτης 142.800.000 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με έκπτωση 50,45%. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του τμήματος της αρτηρίας που συνδέει το Ακτιο με τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Βορρά-Νότου (Ιονία Οδός) συνολικού μήκους 22,5 χλμ. περίπου, από τη Χ.Θ. 0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 22+500. Κύριος του έργου είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ ΕΥΔΕ/ ΜΕΔΕ και ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη από την υπογραφή της.
Keywords
Τυχαία Θέματα