ΔΕΗ: Κερδοφόρο το εννεάμηνο του 2009

Με κέρδη έκλεισε για τη ΔΕΗ το εννεάμηνο του 2009, σε σχέση με τις ζημιές που είχε το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2008.

Ειδικότερα, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2009, συνεχίσθηκε η ευνοϊκή εξέλιξη των παραγόντων που διαμόρφωσαν την κερδοφορία της εταιρείας στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, με αποτέλεσμα τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου 2009, να ανέλθουν σε 869 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 258,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 642,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 244,6

εκατ. ευρώ αντίστοιχα.Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4.494,5 εκατ. ευρώ από 4.416,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008, αυξημένος κατά 78,2 εκατ. ευρώ ή 1,8%.Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.374,6 εκατ. ευρώ έναντι 280,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένα κατά 1.093,8 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 30,6%, σε σύγκριση με 6,4% το εννεάμηνο του 2008.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι

Keywords
Τυχαία Θέματα