Μπήτρος Συμμετοχική: Χορηγήθηκαν οι άδειες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,85 MW

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,85 MW, χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην εταιρεία Μπήτρος Μεταλλουργική, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Μπήτρος Συμμετοχική.

Όπως υποστηρίζει η Μπήτρος Συμμετοχική, οι σταθμοί θα αναπτυχθούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο και στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, επί των στεγών των υφισταμένων στις εγκαταστάσεις αυτές βιομηχανοστασίων και αποθηκών.

Η λειτουργία των φ/β σταθμών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2010, θα εξασφαλίσει στην εταιρεία ετήσια έσοδα από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος άνω των 2.120.000 ευρώ.

Keywords
Τυχαία Θέματα