Ποιος είναι ο ρόλος των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και οικολογική ζωή της χώρας και σε ποιους στηρίζεται η μετακινούμενη κτηνοτροφία

Από τους 20 κτηνοτρόφους που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 15 δήλωσαν πως απασχολούν έναν μετανάστη εργαζόμενο, τέσσερις απασχολούν δύο μετανάστες, ενώ σε μία εκμετάλλευση εργάζονται τρεις μετανάστες.
Keywords
Τυχαία Θέματα