Θαυμαστό γεγονός κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας

Ό πατήρ Γεώρ.Καρσλίδης, έλεγε κάποτε: "Κανένας σας νά μήν μπαίνει στήν έκκλήσία μέ βιοτικές μέριμνες,φροντίδες καί ταραγμένη συνείδηση. Προπαντός δέ νά μήν μπαίνετε μέ ταραγμένη συνείδηση. Κατά τόν Χερουβικό Ύμνο ό π, Γεώργιος χανοταν μεσ'τήν άσύλληπτη ώραιότητα τού ούρανίου θυσιαστηρίου.

Το άρθρο Θαυμαστό γεγονός κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Θαυμαστό, Θείας Λειτουργίας,thavmasto, theias leitourgias