Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου – 8 Σεπτεμβρίου

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: «Ἀποκάλυψαν πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει» (Ψαλμός λστ' στ. 5).

Το άρθρο Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου – 8 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα