Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 – Κυριακής ΙΕ’ Λουκά

Το Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2020. Κυριακή IB' Λουκά με την συνάντηση του Ιησού με τον Ζακχαίο. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Όσιος Ξενοφών μετά της συμβίου του Μαρίας και των τέκνων Αρκαδίου και Ιωάννη. Ο Όσιος Κλήμης ο Αθηναίος. Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής, ήχος βαρύς, Εωθινόν Ι'. Κατά Ιωάννη: Η εμφάνιση του Ιησού σε εφτά μαθητές. Εωθινό Ευαγγελικό απόσπασμα της IΕ' Κυριακής Λουκά από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Το άρθρο Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 – Κυριακής ΙΕ’ Λουκά εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα