Συνάντηση εργασίας του CREADIS3 στην Πάτρα

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου CREADIS3 – InterregEurope (Smart Specialisation Creative Districts – Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης -ΠΔΒ). Την συνάντηση το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που υλοποιεί το έργο, με τη συμμετοχή άλλων πέντε ευρωπαίων εταίρων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση από τους εμπλεκόμενους (Stakeholders) του Κλάδου […]

The post Συνάντηση εργασίας του CREADIS3 στην Πάτρα appeared first on Δυτικές ματιές.

Keywords
Τυχαία Θέματα