Έργα για επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια της Λευκάδας υπέγραψε ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΟΣΚ, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ειδικός φορέας 02071 ΚΑΕ 948302910090001 και ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση αποπεράτωσης του έργου εντός 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Με τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στα σχολικά κτίρια της Λευκάδας, θα βελτιωθεί και αναβαθμιστεί το σχολικό […]

The post Έργα για επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια της Λευκάδας υπέγραψε ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος appeared first on Δυτικές ματιές.

Keywords
Τυχαία Θέματα