Συγκροτήθηκαν τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν το ΕΣΕΤΕΚ

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα (φωτο), μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), συγκροτήθηκαν τα πρώτα εννέα «Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια» - ΤΕΣ τα οποία θα υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το ΕΣΕΤΕΚ, που αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.

Πρόκειται για ΤΕΣ στους εξής τομείς:

- Επιστημών Μηχανικών

- Επιστημών Πληροφορικής

- Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών

- Αγροτεχνολογίας

και Διατροφής

- Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας

- Ανθρώπινου Δυναμικού και Δεξιοτήτων

- Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης

- Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

- Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Κύριο αντικείμενο των ΤΕΣ αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή αφ’ ενός σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και αφ’ ετέρου προτάσεων επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Επιπρόσθετα, τα ΤΕΣ καταθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών που είναι σημαντικές για την χώρα και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επισημαίνεται πως οι συμμετέχοντες στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια θα προσφέρουν την γνώση και την εμπειρία τους αμισθί, ενώ η συγκρότηση των εναπομεινάντων δύο ΤΕΣ πρόκειται να ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, επισημαίνει:

«Καλή αρχή στις εργασίες των ΤΕΣ. Είμαι σίγουρος πως όλα τα μέλη με τις εξειδικευμένες γνώσεις, την άρτια επιστημονική κατάρτιση και τις εμπειρίες τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά σε αξιόλογες εισηγήσεις προς το ΕΣΕΤΕΚ και θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση προτάσεων προς της Πολιτεία για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Καλά αποτελέσματα».

Ακολουθεί, ο κατάλογος του ΕΣΕΤΕΚ σχετικά με την συγκρότηση και τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου των μελών των ΤΕΣ με αλφαβητική σειρά.

Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠατρικαλάκης Νικόλαος του Μαρίνου, με ΑΔΤ AM189361, Kawasaki Professor of Engineering and Professor of Mechanical and Ocean Engineering, Department of Mechanical Engineering, MIT, ΗΠΑ, ως Πρόεδρος.Αναστασιάδης Σπυρίδων του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ ΑΜ963421, Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής Iνστ. Hλεκτρονικής Δομής και Laser, ΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος.Αγγελάκης Δημήτριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ471784, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.Βλαχογιάννη Ελένη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ791044, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κυκλοφοριακή Ροή και τη Διαχείριση Κυκλοφορίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Κακαράς Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΙ576830, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Senior Vice President for Energy Solution and New Products Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, ΓερμανίαΚανελλόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΗ082760, ιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος της «Innovative Νanosolutions HTF SA».Κλάδης Αναστάσιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ795905, Ιδιοκτήτης της ORYKTON Consulting IKE και Ιδρυτικός Εταίρος, Advanced Minerals and Recycling Industrial Solutions (AdMiRIS) IKEΚόρδας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ AN645472, Μέλος του ERC LS7 Starting Grant PanelΚωνσταντόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ191199, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και Καθηγητής Χημικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Ματίκας Θεόδωρος του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΕ323052, Καθηγητής Μηχανικής Συμπεριφοράς Επιφανειών και Διεπιφανειών, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Νικήτα Κωνσταντίνα του Σπήλιου, με ΑΔΤ ΑΒ593799, Kαθηγήτρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Παπαδιάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΕ034156, Ιδρυτικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Δικτύου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Καθηγητής Πληροφορικής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.Σαρηγιάννης Δημοσθένης του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΚ307916, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για το Εκθεσίωμα και την Υγεία στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠλεξουσάκης Δημήτριος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΚ472441, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και Αντιπρόεδρος ΙΤΕ και Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Πρόεδρος.Θεοδωρίδης Ιωάννης του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΒ276455, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ως Αντιπρόεδρος.Αχλιόπτας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Τ123403, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.Γαρμπή Αναστασία του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΚ156956, Διευθύντρια του τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Προγραμμάτων, European Dynamics A.E.Καλογεράκη Βασιλική του Κυριάκου, με ΑΔΤ ΑΚ082399, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Καλογεράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ AN502937, Ερευνητής Βαθμίδας Β’, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Κάψιας Λάζαρος του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ Χ179452, CEO, εταιρεία Loctio P.C., Αθήνα.Κομπατσιάρης Ιωάννης του Θωμά, με ΑΔΤ ΑΗ184622, Ερευνητής Α’, Αναπλ. Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, με Αρ. Διαβατηρίου ΗΠΑ 475084711, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυεπιστημονικής Μεταπτυχιακής Μηχανικής, Northeastern College of Engineering, ΗΠΑ.Μαζαράκης Σπυρίδων του Ανδρέα, με ΑΔΤ AN251570, Business Designer Executive, εταιρεία Unisystems, Αθήνα.Πανοπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΖ012271, Managing Director, OHB Hellas μον. Ε.Π.Ε.Παπαευσταθίου Ιωάννης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΜ980546, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Πιτουρά Ευαγγελία του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 807899, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σαρτζετάκης Στυλιανός του Σοφοκλή, με ΑΔΤ ΑΕ043037, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».Τζοβάρας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΕ179295, Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).Υδραίος Ευστράτιος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΖ 931918, Associate Professor in Computer Science, Director of Harvard Data Systems Laboratory, Harvard John A. Paulson School of Engineering & Applied Sciences, ΗΠΑ.

3.Τ.Ε.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μάρκου Χρήστος του Ευστράτιου, με ΑΔΤ AK 041892, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", ως Πρόεδρος.Λαμπροπούλου Σοφία του Σπήλιου με ΑΔΤ X082264, Καθηγήτρια Δρ. Μαθηματικών, Διευθύντρια Τομέα Μαθηματικών και Διευθύντρια ΔΠΜΣ "Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία", ως Αντιπρόεδρος.Βαλλιανάτος Φίλιππος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ AE471184, Καθηγητής Γεωφυσικής – Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.Δημουλάς Αθανάσιος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ641743, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".Κόκοτος Χριστόφορος του Γεώργιου Ισίδωρου, με ΑΔΤ Σ166814, Αναπληρωτής Καθηγητής του Tμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Μπασκούτας Σωτήριος του Αγγελή, με ΑΔΤ ΑΕ 225241, Καθηγητής Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.Νιάρχος Δημήτριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΟ155469, R&D Director AMEN Technologies και Ομότιμος Ερευνητής ΙΝΝ, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.Ραπτοπούλου Αικατερίνη του Πέτρου, με ΑΔΤ Φ095036, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστ. Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”.Σπηλιώτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Ι952369, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Βαθμίδας Β', Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος".Ταγματάρχης Νικόλαος, του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ106534, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.Τριτσάρης Γεώργιος του Αντωνίου, με ΑΔΤ AI690585, Visiting Scholar, Institute for Applied Computational Science, Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, ΗΠΑ.Φλούδας Γεώργιος του Αχιλλέα, με ΑΔΤ ΑΙ807800, Καθηγητής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck, Γερμανία.Χαρισόπουλος Σωτήριος του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ 544851, Διευθυντής Ερευνών Ινστ. Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιταχυντή Tandem του ΙΠΣΦ, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος".Χαρμανδάρης Βασίλειος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ469331, Διευθυντής, Ινστιτούτο Αστροφυσικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.Χρυσάφης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΗ662561, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Διευθυντής εργαστηρίου «Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τ.Ε.Σ. ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΜυλωνάς Κωνσταντίνος του Χρύσανθου, με ΑΔΤ Κυπριακής Δημοκρατίας 614601, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ, ως Πρόεδρος.Φουντουλάκη Ελένη του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΙ641172, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, ως Αντιπρόεδρος.Αγγελάκης Εμμανουήλ του Τρύφωνα, με ΑΔΤ ΑΜ953723, Κύριος Ερευνητής, Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο AixMarseille, Γαλλία.Γεωργιάδης Παύλος του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΝ 422443, Εθνοβιολόγος, Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης.Γκομόζιας Δημήτριος του Αθανασίου, με ΑΔΤ Π079886, υπεύθυνος του τμήματος αλιείας – υδατοκαλλιεργειών, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) - AGROCERT.Καλατζής Παναγιώτης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΑ768772, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης και Συν-ιδρυτής της «The Aquaculture Health Company», Κρήτη.Κονίδης Αλέξιος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ007118, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.Κουρέτας Δημήτριος του Διονυσίου, με ΑΔΤ Φ327239, Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών και Τοξικολογίας και Διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου, Τμήμα Βιοχημείας- Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Κουτελιδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΖ455774, Επίκουρος Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Κωνσταντινίδου Βαλεντίνη του Απόστολου, με ΑΔΤ ΑΚ093244, Co-Founder and CEO, MEDOLIALI S.L., Ισπανία.Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ086979, Διευθυντής Ε&Α, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ και Πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων FOOD FOR LIFE.Μαλαμάκης Απόστολος του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΗ323413, Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Μετάδοσης Θερμότητας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Μαυρέλλης Γαβριήλ του Χαριλάου, με ΑΔΤ Φ094824, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, CEO της Geospatial Enabling Technologies (GET).Μπακόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ700828, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Μπαντάς Σωτήρης του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΜ842575, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ιδρυτής και CEO της Centaur Analytics.Νούτσος Χρήστος του Θεόδωρου, με ΑΔΤ Ρ156113, Επίκουρος καθηγητής, SUNY College, Old Westbury NY, ΗΠΑ.Παπανδρουλάκης Νικόλαος του Στυλιανού, με ΑΔΤ ΑΕ 461391, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.Ραντόπουλος Δημήτριος του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΙ516428, Σύμβουλος Αγροδιατροφικού τομέα και μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ).Ρεμπουλάκης Πολυχρόνης του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΒ482711, Leader Entomology, Branch of Biosecurity and Food Safety, NSW Department of Primary Industries (NSW DPI), Αυστραλία.Χρυσολούρης Μάριος-Μάρκος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ255295, CEO και συνιδρυτής της SuSea Group/FreshStrips.


Τ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣΠλειώνης Εμμανουήλ του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ101614, Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, ως Πρόεδρος.Καλδέλλης Ιωάννης του Κλεάνθη, με ΑΔΤ Ν145909, Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχ/κών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αντιπρύτανης Έρευνας, ως Αντιπρόεδρος.Αγάθος Σπυρίδων του Νικόλαου, με ΑΔΤ ΑΚ054691, Professor, Unit of Bioengineering, Faculty of Bioscience Engineering, Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, Βέλγιο.Αϋφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ325998, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεταφορών και Αναπλ. Διευθύντρια ΕΚΕΤΑ.Βαμβακάς Αθανάσιος του Γεράσιμου, με ΑΔΤ ΑΗ029629, Smart Grids Director, Intracom Telecom Group, Αθήνα.Γαβανάς Νικόλαος του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΚ875891, Επίκουρος Καθηγητής Σχεδιασμού Μεταφορών και Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.Γιάνναρης Κωνσταντίνος του Παρασκευά, με ΑΔΤ ΑΚ710341, Στέλεχος Μονάδας Β’ (Παρακολούθηση Προγραμμάτων και Έργων), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος, ΜΟΔ ΑΕ.Γιούτσος Αναστάσιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ 43300, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΝΕΤ-Neutron Techniques Standardization for Structural Integrity.Γυπάκης Αντώνιος, του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ126621, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας.Δήμας Αθανάσιος του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΝ243666, Πρόεδρος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Δ/ντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Κιαρτζής Σπυρίδων του Ιωάννη, με ΑΔΤ Τ815358, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.Κολτσάκης Γρηγόριος του Χρυσάφη, με ΑΔΤ ΑΚ274063, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Κουτσομητοπούλου Αναστασία του Φαίδωνα, με ΑΔΤ ΑΕ745295, Specialist Composite Research Engineer, GKN Aerospace, Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο.Μαρινόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ164103, Ερευνητής (Research Fellow) στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Joint Research Centre), Πέττεν, Ολλανδία .Μποΐλέ Μαρία του Ιωάννη, με ΑΔΤ Μ076481, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.Ντεμιάν Ηλίας του Μιλάντ, με ΑΔΤ ΑΚ103226, Ερευνητής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).Ουλής Ρούσης Αναστάσιος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ940087, Chief Executive Officer, Co-founder, Smart Power Networks Ltd. και Research Assistant/Associate, Imperial College, Ηνωμένο Βασίλειο.Παναγάκος Γρηγόριος του Ιωάννη, με ΑΔΤ Χ075938, Research Engineer, Leidos Research Support Team, National Energy Technology Laboratory, U.S. Department of Energy, ΗΠΑ.Πάνου Μαρία του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΚ207057, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Μεταφορών και Διευθύντρια Τομέα "Όχημα και Οδηγός", ΕΚΕΤΑ.Ρεπούλιας Φιλοκτήμων του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ596926, Senior Application Engineer, Mobileye GmbH, Μόναχο, Γερμανία.Σταμπουλτζόγλου Αναστάσιος του Απόστολου, με ΑΔΤ ΑΙ900110, Offshore Wind R&D Dynamics Engineer, Van Oord Offshore Wind bv, Ολλανδία.

6.Τ.Ε.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αλεξόπουλος Άγγελος του Νικολάου, με ΑΔΤ AK216065, Σύμβουλος Έρευνας και Καινοτομίας, ως Πρόεδρος.Δελλαρόκας Χρύσανθος του Νικολάου, με ΑΔΤ AH089144, Associate Provost for Digital Learning and Innovation, Richard C. Shipley Professor in Management, Πανεπιστήμιο Βοστώνης, ΗΠΑ, ως Αντιπρόεδρος.Αικατερινίδη Ζωή του Θεοδοσίου, με ΑΔΤ ΑΗ544305, CEO, Software Competitiveness International GmbH, Γερμανία.Αλεξανδράτος Μιχαήλ-Ευάγγελος του Δημητρίου, με ΑΔΤ X093531, Ιδρυτής και CEO, Εταιρεία Dare, Ελλάδα.Αλεφραγκή Μαρία του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΚ096976, Talent Acquisition Expert, Coca- Cola HBC.Δρούγκας Δημήτριος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΟ 025488, Σύμβουλος Επιχειρήσεων (Senior Consultant), Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, εταιρεία Ernst & Young.Κατσάμπας Αριστείδης του Χριστόφορου, με ΑΔΤ ΑΒ649620, Head of EMEA App Ads & Partnerships Finance, Google, Ηνωμένο Βασίλειο.Μανιάτη Μαργαρίτα-Δάφνη του Ηλία, με ΑΔΤ ΑΚ219307, Σύμβουλος Κοινωνικής Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ειδική Σύμβουλος Διοίκησης, ΔΕΗ.Μιλτσακάκη Ελένη του Μιλτιάδη, με ΑΔΤ ΑΒ 145460, CEO, Choosito!, ΗΠΑ.Μπατσής Ιωάννης του Οδυσσέα, με ΑΔΤ ΑΙ242486, HR Business Partner, Wyndham Hotels & Resorts EMEA, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.Παπαλόης Απόστολος του Ευθυμίου, με ΑΔΤ ΑΒ232875, Διευθυντής του Ερευνητικού, Εκπαιδευτικού και Πειραματικού Κέντρου της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ELPEN.Ραχανιώτου Ελένη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ219683, Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής και Τεχνολογίας Συνεργατών, Microsoft Corp.Τασούλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΝ049342, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδος (ALBA, Deree School of Business, Deree Graduate School).


7.Τ.Ε.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Γουνόπουλος Δημήτριος του Χριστόδουλου-Αλκιβιάδη, με ΑΔΤ ΑΒ808009, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος.Βασσάλος Βασίλειος του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΝ659543, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος.Βαφόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου, με ΑΔΤ AO200131, Founder and CEO της startup εταιρείας Linked Business.Γιαννακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ538462, σύμβουλος πληροφορικής και ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας SciFY ΑΜΚΕ.Δαλαμάγκας Θεόδωρος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ156878, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”.Δάρας Πέτρος του Μιχαήλ, με ΑΔΤ X737413, Διευθυντής Ερευνών και Διευθυντής Εργαστηρίου Οπτικής Υπολογιστικής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΕΚΕΤΑ.Ζιούβελου Πολυξένη του Θεόδωρου, με ΑΔΤ ΑΜ147243, Σύμβουλος Καινοτομίας και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».Καλογεροπούλου Νεκταρία του Νικολάου, με ΑΔΤ Χ641264, Senior Account Manager, Enterprises & Public Sector, Nokia Hellas.Κανελλόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ208472, Πρόεδρος του Δ.Σ, Orange Grove Incubator.Κόλλια Ηλιάνα του Στεφάνου, με ΑΔΤΧ575148, Ερευνήτρια και Τεχνική Σύμβουλος στο Κέντρο Αριστείας για Μεγάλα Δεδομένα, ΙΒΜ, Ελλάδα.Μαδαμόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου, με ΑΔΤ AK 718506, Partnerships Director, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), ΗΠΑ.Μπανιά Κωνσταντίνα του Θωμά, με ΑΔΤ AH854403, Senior Legal & Policy Counsel, Ευρωπαϊκή Τηλεοπτική Ένωση, Γενεύη.Στύλιος Χρυσόστομος του Δημοσθένη, με ΑΔΤ Φ213400, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Τσαμαρδίνος Ιωάννης του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ483892, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιδρυτής και Διαχειριστής της νεοφυούς επιχείρησης Gnosis Data Analysis.Τσιάκουλης Πύρρος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ012318, Τεχνικός Διευθυντής (CTO) στο τμήμα R&D, Samsung Ελλάδας.


Τ.Ε.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΠραματάρη Αικατερίνη του Χρύσανθου, με ΑΔΤ Χ644487, Partner στο Uni.Fund και Αναπλ. Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρος.Παπαδερός Αλέξανδρος του Ευτύχιου, με ΑΔΤ ΑΕ675393, Deputy Head, Head of Innovation, Office for Research & Innovation (TUM ForTe), Technical University Munich (TUM), Γερμανία, ως Αντιπρόεδρος.Αϊβάτογλου Δημήτριος του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΗ101582, Head of R&D, NOKIA, Ελλάδα.Αλεξόπουλος Λεωνίδας του Γρηγορίου, με ΑΔΤ ΑΚ528174, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Αραποστάθης Ευστάθιος του Αριστοτέλη, με ΑΔΤ ΑΚ406578, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Βαρδαξόγλου Γεώργιος του Ευρυπίδη, με ΑΔΤ ΑΚ406578, Chief Operating Officer – Product Manager, Innoetics/Samsung Electronics, Ελλάδα.Βελένης Δημήτριος του Σταματίου, με ΑΔΤ ΑΒ458694, Principal Member of Technical Staff, 3D and Silicon Photonics (3DSIP) department, Imec v.z.w, Leuven, Βέλγιο.Κουζέλης Δημήτριος του Ευθυμίου, με ΑΔΤ ΑΗ507764, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Intel-Lex, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Λουμάνης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΒ785434, Τεχνικός & Επιστημονικός Σύμβουλος Έργου ψηφιακού μετασχηματισμού, Υπεύθυνος Διαχείρισης και Επίβλεψης Έργου Διασύνδεσης συρμών υψηλών ταχυτήτων και πληροφορικών συστημάτων με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, Μητροπολιτικός δήμος του Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο.Οικονομίδου Αθηνά του Αθανασίου, με ΑΔΤ AN 072073, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.Ορφανού Ιφιγένεια του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΧΟ66434, Σύμβουλος Ανάπτυξης Καινοτομίας & Διαχείρισης Γνώσης στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και την Εταιρεία Grant Thornton.Πισσαδάκης Σταύρος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ458522, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), ΙΤΕ.Τζάννες Μιχαήλ του Ανδρέα, με Αριθμό Διαβατηρίου ΗΠΑ 525976653, Founding Executive Manager, Tzannes Patent Management LLC, ΗΠΑ.Τσακανίκας Άγγελος του Πολυνίκη, με ΑΔΤ ΑΙ647935, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ), Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ.Τσακίρη Σοφία του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ243549, Co-Founder RENVIS IKE, Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


9.Τ.Ε.Σ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Καρυδάκης Γεώργιος του Λεωνίδα, με ΑΔΤ ΑΜ025601, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως Πρόεδρος.Κατσουράκη Μαριλίζα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Σ095695, Head of Corporate Development, Etraveli Group.Αλεξοπούλου Αθηνά - Γεωργία του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΚ138722, Καθηγήτρια, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.Αμπουντώλας Απόστολος του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΗ820562, Chair, Undergraduate Programs, Assistant Professor of Finance and Revenue Management, School of Hospitality Administration, Boston University, ΗΠΑ.Καλαβρός Γουσίου Δημήτριος του Γρηγόριου Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΜ219453, Co-Founder & General Partner, Velocity Partners Venture Capital, Αθήνα.Κόκκινος Μιχαήλ του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ524135, Διευθύνων Σύμβουλος, Business Development, Moptil, Ισπανία.Λαοπόδη Μαρία Λουίζα του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ219335, Υπεύθυνη έργου και διαχειρίστρια του προγράμματος ελληνογερμανικής υποτροφίας START για το Goethe-Institut e.V, Ελλάδα.Μορφουλάκη Μαρία του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΝ191274, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).Νάσιου Παρασκευή Μυρσίνη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ540691, Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.Ξεπαπαδάκου Σταυρούλα του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ639580, συντάκτρια και συντονίστρια του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος «Ελληνικός Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.Σαριδάκη Κατερίνα του Ελευθερίου, με ΑΔΤ Π723631, Διευθύντρια, CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.Σκουρμπούτης Ευγένιος του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΜ048823, Μηχανολόγος Μηχανών, εταιρεία Calpak.Τριβιζάς Μάριος Αντώνιος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ566645, Ανεξάρτητος σύμβουλος σε θέματα υποστήριξης έργων στον ξενοδοχειακό κλάδο Μ&Α σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία.Τσαλκιτζή Ευθαλία του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΝ140111, Διευθύντρια Τμήματος Λύσεων Πολιτισμού (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία), Unisystems S.A.Τσιαφάκη Δέσποινα του Σωτηρίου, με ΑΔΤ Φ941057, Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτισμού & Δημ. Βιομηχανιών, Ε.Κ. «Αθηνά».Χαρκιολάκης Αλέξανδρος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΜ636238, Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου « Οι Φίλοι της Μουσικής», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.ΤΕΣΧρίστος ΔήμαςτομείςΕθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας
Keywords
μοδ αε, φωτο, kawasaki, professor, ocean, mit, ηπα, κρητη, laser, ιτε, president, energy, mitsubishi, hitachi, power, systems, europe, gmbh, recycling, industrial, grant, εκετα, θεσσαλονικη, εκπα, european, αθηνα, ceo, εταιρεία, business, unisystems, hellas, science, harvard, data, john, school, max, ελκεθε, γαλλια, health, food, life, analytics, branch, ΑΠΘ, smart, intracom, group, μοδ, γγετ, ελληνικα, bristol, μαρινοπουλος, joint, ιοβε, imperial, support, team, offshore, wind, innovation, software, ελλαδα, acquisition, expert, head, emea, ads, finance, google, δεη, hotels, microsoft, alba, deree, account, public, sector, nokia, orange, ιβμ, μπανιας, samsung, fund, office, munich, principal, member, staff, llc, εμπ, boston, capital, travel, κυπρος, ρια αντωνιου, τελη κυκλοφοριας, υπουργειο εσωτερικων, μονικα βασιλειου, www.google.gr, τονια αντωνιου, σταυρος δημας, Καλή Χρονιά, hellas power, θανασης γιαννακοπουλος, θεμα εκθεσης 2012, κοινωνικος τουρισμος, λεωνιδας τζανης, εκλογες ηπα, θεμος αναστασιαδης, νίκος αναστασιάδης, τελη κυκλοφοριας 2014, τελη κυκλοφοριας 2015, τελη κυκλοφοριας 2016, ελενη, πολυτεχνειο, ξενοδοχειακο επιμελητηριο, τμημα φυσικης, χημικων μηχανικων, αυστραλια, βελγιο, γερμανια, γνωμη, γνωση, δαφνη, δημοκριτος, εκπα, εμπ, ηνωμενο βασιλειο, ηπα, ιατρικη, ιβμ, ισπανια, ιτε, ιφιγενεια, λονδινο, λουιζα, νετ, οικονομικο πανεπιστημιο αθηνων, ολλανδια, πειραιως, υγεια, capital, ceo, kawasaki, llc, microsoft, mitsubishi, munich, office, orange, public, smart, αικατερινη, αμερικανικο κολλεγιο, ανοικτο πανεπιστημιο, αριστοτελειο πανεπιστημιο, αριστοτελειο, αχιλλεα, βαμβακας, γαβριηλ, γεωργια, γεωργιου, δεσποινα, διαστημα, δημος, δηλωση, δομη, εκετα, ελκεθε, εμμανουηλ, εσωτερικων, εταιρεία, ευαγγελια, ευθυμιου, ζωη, υφυπουργος, λιβερπουλ, ιδρυμα, καποδιστριακο, λειζερ, λεωνιδας, μεγαρο μουσικης, μηχανικος, μοδ, μοδ αε, μοναχο, μαρια, ναυτιλια, νιαρχος, ουσιαστικα, πανεπιστημιο αιγαιου, πανεπιστημιο αθηνων, πανεπιστημιο ιωαννινων, πανεπιστημιο πατρων, πεδια, ροη, πολιτεια, σιγουρος, συγκεκριμενα, σειρα, σοφια, σωτηριου, ταγματαρχης, τμημα, τουρκια, χρηστος, χριστος, ιωαννης, κωνσταντινος, account, acquisition, group, ads, analytics, health, boston, bristol, branch, business, data, deree, recycling, ευστρατιου, ελληνικα, emea, energy, εννεα, ενωση, ernst & young, εθνικο, europe, food, φιλοι, hotels, finance, fund, gmbh, γνωσεις, john, grant, harvard, head, hitachi, hellas, χωρα, industrial, intel, joint, imperial, innovation, intracom, κωνσταντινα, κωνσταντινου, κυριακου, laser, λαζαρος, life, max, member, mit, ocean, offshore, travel, παυλος, power, president, professor, principal, support, school, science, sector, software, systems, staff, σωτηρης, team, θεματα, unisystems, θωμα, european
Τυχαία Θέματα
Συγκροτήθηκαν, Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια, ΕΣΕΤΕΚ,sygkrotithikan, tomeaka epistimonika symvoulia, esetek