Στις 24/6 η γενική συνέλευση της Αθηνά

13:27 3/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Αθηνά καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα