Στις 25/6 η γενική συνέλευση της Ξυλεμπορία

13:22 3/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Ξυλεμπορία καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 25 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, στην Ελευσίνα, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα