Προοδευτική: Αγορά 15.100 μετοχών από Κ.Κούτλα

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Προοδευτική Κωνσταντίνος Κούτλας κατά τις συνεδριάσεις του ΧΑΑ στις 17.7.2009 και 20.7.2009 προέβη στην αγορά αντιστοίχως 10.000 μετοχών συνολικής αξίας 3.367,50 ευρώ και 5.100 μετοχών συνολικής αξίας 1.725,05 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα