Πόσο αξίζουν οι εισηγμένες που ελέγχονται από το Δημόσιο

Στα 9,4 δισ. ευρώ ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, στην κορυφή της σχετικής λίστας συναντάμε τον ΟΤΕ με κεφαλαιοποίηση ύψους 5,92 δισ. ευρώ. Το Δημόσιο συμμετέχει με 5,6% στη μετοχική σύνθεση της εισηγμένης. Ακολουθούν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,43 δισ. ευρώ, στα οποία το Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 35,5%.

Στα 702,9 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται η κεφαλαιοποίηση

της ΕΥΔΑΠ, στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 61,33% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ έπεται ο ΑΔΜΗΕ με κεφαλαιοποίηση, ύψους 522 εκατ. ευρώ. Στον Διαχειριστή, το Δημόσιο συμμετέχει με 51,12%.

Ακολουθούν τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Στον ΟΛΠ η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 435 εκατ. ευρώ και το ποσοστό του Δημοσίου στο 23,14%. Από την άλλη, στον ΟΛΘ, η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 231,84 εκατ. ευρώ και η συμμετοχή του Δημοσίου στο 7,27%. Τέλος, στην έτερη εισηγμένη παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, την ΕΥΑΘ, στην οποία το Δημόσιο συμμετέχει με 74,02%, η κεφαλαιοποίηση φτάνει τα 145,2 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές εξελίξεις για τις εισηγμένες

ΟΤΕ

Στις 8 Οκτωβρίου εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ, το σχέδιο σύμβασης διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου και απορρόφησή τους από θυγατρικές του Ομίλου.

Με τις εν λόγω αποσχίσεις κλάδων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διοικητική λειτουργία των κλάδων, η πιο σαφής χάραξη της εμπορικής πολιτικής, η πληρέστερη αξιοποίηση των κλάδων και η ενίσχυση της ευελιξίας και της εν γένει αποδοτικότητάς τους, η καλύτερη διαχείριση των πόρων, η ευελιξία σε μεταβαλλόμενη ζήτηση και η δυνατότητα επίτευξης επιχειρηματικών συμφωνιών σε συναφείς τομείς.

ΕΛΠΕ

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» η εξαγορά του ισχυρού χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων που θα κατασκευάσει η γερμανική εταιρεία «JUWI» στην περιοχή της Κοζάνης, το οποίο βρίσκεται σε τελικό στάδιο αδειοδότησης.

Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, συνολικής ισχύος 204 MW. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε €130 εκατ.

ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ έχει ανταποκριθεί στις έκτακτες συνθήκες, που έχει επιφέρει η πανδημία, υλοποιώντας με επιτυχία ειδικά επιχειρησιακά πλάνα. Αναφορικά με τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,4% (6,6 εκατ. ευρώ) στα 158,3 εκατ. ευρώ από 151,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 14,3 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 42,8%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 9% από 17% κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019.

ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ έχει καταρτίσει ένα δεκαετές (2020-2030) πρόγραμμα ανάπτυξης, ύψους 5 δισ. ευρώ. Προτεραιότητα δίνεται στη διασύνδεση των Κυκλάδων, ύψους 832 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί τα τρία από τα τέσσερα στάδια του έργου, το οποίο αναμένεται να θωρακίσει το σύμπλεγμα νησιών σε συνθήκες υψηλής ζήτησης και να αυξήσει τον ηλεκτρικό χώρο για ΑΠΕ κατά 300 μεγαβάτ. Μέχρι το τέλος του 2020, εκτιμάται ότι θα εκκινήσει το τέταρτο στάδιο διασύνδεσης, στο οποίο περιλαμβάνονται η Σαντορίνη, η Φολέγανδρος, η Σέριφος και η Μήλος.

ΟΛΠ

Παρά τη συρρίκνωση του μεταφορικού έργου σε κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα, η πτώση των εσόδων του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ) ήταν συγκρατημένη το πρώτο εξάμηνο του 2020, λόγω της ικανοποιητικής επίδοσης στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και στη ναυπηγοεπισκευή.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν στα €66,5 εκατ. έναντι €70,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένα κατά 5,8%. Αυτή η διαφορά οφείλεται στη σημαντική μείωση των εσόδων από τους τομείς κρουαζιέρας, ακτοπλοΐας και διακίνησης αυτοκινήτων κατά 83,9%, 32,8% και 28,3% ή κατά €3,7 εκατ., €1,6 εκατ. και €2,2 εκατ. περίπου αντίστοιχα. Ωστόσο, η κάμψη των εσόδων αντισταθμίστηκε από την αύξηση στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και στη ναυπηγοεπισκευή κατά 17,8% και 21,8% ή κατά €2 εκατ. και €1,4 εκατ. αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το το επενδυτικό πλάνο της Cosco προχωρά, ενώ γίνονται προσπάθειες για την κατασκευή του τέταρτου προβλήτα.

ΟΛΘ

Με αύξηση του κύκλου εργασιών και μικρή μείωση των κερδών μετά από φόρους έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ ΑΕ), με τα συνολικά έσοδα να διατηρούν θετικό πρόσημο, παρά τις προκλήσεις για τις μεταφορές παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο τζίρος της ΟΛΘ ΑΕ ανήλθε σε 34,69 εκατ. ευρώ, έναντι 32,95 εκατ. το 2019, αυξημένος κατά 5,3%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε αύξηση των εσόδων από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 2,9 εκατ. ευρώ (14,3%) και μείωση εκείνων από τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου κατά 1,2 εκατ. (-10,3%). Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 8 εκατ. στο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά 2,4%.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο του λιμένα, με αιχμή τον έκτο προβλήτα.

ΕΥΑΘ

Την πορεία του επενδυτικού της προγράμματος, με αειφορικά, περιβαλλοντικά έργα υποδομής ύψους 65 εκατ. ευρώ, παρουσίασε πρόσφατα η διοίκηση της ΕΥΑΘ.

Ως έργα αιχμής παρουσιάστηκαν η ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου του 1970 στην Εγνατία, η εν εξελίξει αποκατάσταση - επισκευή του αγωγού της Αραβησσού, η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) και η ενεργειακή-περιβαλλοντική αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ).

Χρηματιστήριο Αθηνώνεισηγμένες ΔΕΚΟΟΛΠΟΛΘΕΥΔΑΠΕΥΑΘΑΔΜΗΕΕΛΠΕΟΤΕμετοχέςΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα