Οι λεπτομέρειες της ΑΜΚ της Γενικής Τράπεζας

Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/05/2009 και το Διοικητικό Συμβούλιο της 19/06/2009 αποφάσισαν την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 175.724.341,2 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 2,2 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 244.061.585 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ και τιμή διάθεσης ευρώ 0,72 για κάθε μία Νέα Μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα