Ο Ανδρ.Βγενόπουλος πρόεδρος της Olympic Air

Η ΜΙG μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, OLYMPIC ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ και OLYMPIC HANDLING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ εξελέγησαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρών νέα Διοικητικά Συμβούλια τα οποία εν συνεχεία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:
Keywords
Τυχαία Θέματα