Ανδρομέδα: Αγορά 1.108 μετοχών από Alpha Trust

Η ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την Alpha Trust Ανδρομέδα προέβη την 20/10/2009 σε αγορά 1.108 μετοχών της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής καθαρής αξίας 1.660,76 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα