Νέο Δ.Σ. στην Αudiovisual

Μετά την συγκρότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Audiovisual απαρτίζεται από τον κ.Ιωάννη Κουρτέση, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ.Απόστολο Βούλγαρη, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ.Ευάγγελο Κώνστα, μη εκτελεστικό μέλος, κ.Νικόλαο Θεοφανόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος, κ.Βασίλειο Γεωργιάδη, ανεξάρτητο μέλος και κ. Αννα-Ειρήνη Γιάκου, ανεξάρτητο μέλος.
Keywords
Τυχαία Θέματα