Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γ.Σ. της Λάμψα

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12.10.2009 έκτακτη Γενική Συνέλευση της Λάμψα στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας ένα σύνολο 14.701.953 μετοχών (ήτοι απαρτία 68,82%), η οποία έλαβε με απόλυτη πλειοψηφία (100%) όλων των παρόντων μετόχων τις εξής αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Keywords
Τυχαία Θέματα