Αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εξελέγη στις 5 Οκτωβρίου 2009 ο κ. Ευάγγελος Δεδούλης.
Τυχαία Θέματα