Έδραση: Σύμβαση για έργο με ΕΥΔΑΠ

Σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ υπέγραψε η Έδραση Ψαλλίδας για το έργο που αφορά στην εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών του έργου βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Θρίάσιου Πεδίου. Το συμβατικό αντικείμενο με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 11.267.717,82 ευρώ και η διάρκεια εργασιών είναι 28 μήνες. Στο κατασκευαστικό αντικείμενο περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής μικροσηράγγων, συνολικού μήκους 7,012 μέτρων καθώς και φρεατίων υποστήριξης. Σημειώνεται ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 45% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Keywords
Τυχαία Θέματα