Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

Η ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ προέβη στις 17/06/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,61 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 12.250 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα