Μέρισμα 0,05 ευρώ από την Μπήτρος

Μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2008 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Μπήτρος Συμμετοχική. Το μέρισμα αυτό προσαυξάνεται με το μέρισμα που αναλογεί στις ίδιες μετοχές, που η Εταιρία κατέχει (347.597), ήτοι κατά 0,00110 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς, το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,0511 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα