Με 92,15% ο Π. Κωστόπουλος στην ΙΜΑΚΟ

Ποσοστό 0,54% της εταιρείας ΙΜΑΚΟ απέκτησε η ΑΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ και κατά συνέπεια κατέχει συνολικά 12.134.065 μετοχές της ΙΜΑΚΟ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,42% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η τιμή απόκτησης των ως άνω 72.761 μετοχών ήταν 1,17 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 85.130,37 Ευρώ συνολικά.
Keywords
Τυχαία Θέματα