Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2008 η εταιρεία Lavipharm

Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2008 η εταιρεία Lavipharm σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 15.06.2009. Πιο συγκεκριμένα, η ΓΣ έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Keywords
Τυχαία Θέματα