Αναστολή της συγχώνευσης Interfish- Σελόντα

Να αναστείλουν την από 31/12/2008 αποφασισθείσα συγχώνευση των δύο εταιριών INTERFISH και ΣΕΛΟΝΤΑ, με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31.12.2008, λόγω των οικονομικών συγκυριών και του περιορισμένου εναπομείναντος χρόνου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Σημειώνεται ότι σε μελλοντική συνεδρίαση θα επανεξεταστεί εκ νέου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και με την οριστικοποίησή του θα ενημερωθεί ευθύς το επενδυτικό κοινό.
Τυχαία Θέματα