ΕΥ: Πως αξιολογείται η μακροπρόθεσμη αξία των επιχειρήσεων

Τους παράγοντες που ενισχύουν την αξία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και πιθανούς δείκτες για την αποτίμησή τους, εντοπίζει το πρόγραμμα Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC), στο οποίο συμμετέχει η ΕΥ, σε έκθεση που δημοσίευσε.

ΕΥ Ελλάδος
Keywords
Τυχαία Θέματα