Αυξάνει στα 5 ευρώ την τιμή στόχο για την Aegean Airlines η Εθνική Π&Κ

10:36 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
Στα 5 ευρώ από 4,4 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο για την Aegean Airlines η Εθνική Π&Κ διατηρώντας τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς. Η κερδοφορία βελτιώνεται σημειώνει η ΑΧΕ λόγω των χαμηλότερων τιμών των καυσίμων, ενώ η τιμή στόχος αυξήθηκε και λόγω των χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών και τις ανάγκες σε κεφάλαιο.
Keywords
Τυχαία Θέματα