ΑΒ: «Πράσινο φως» από Ε.Κ. για βελτίωση της δημόσιας πρότασης

10:03 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη βελτιωμένη δημόσια πρόταση της Delhaize για τις μετοχές της ΑΒ Βασιλόπουλος. Σημειώνεται πως η αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής η οποία ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου και λήγει στις 9 Ιουλίου. Μέτοχοι της Εταιρείας που έχουν ήδη προσφέρει εγκύρως τις Μετοχές τους και αυτοί που θα προσφέρουν εγκύρως τις Μετοχές τους μέχρι τη λήξη Περιόδου Αποδοχής θα λάβουν το Αυξημένο Προσφερόμενο Τίμημα.
Keywords
Τυχαία Θέματα