Ομολογιακό και μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γ.Σ. της Τσουκαρίδης

10:03 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Την 30η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τσουκαρίδης. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν τέσσερις μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 73,22% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.683.825 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου επί του συνόλου των 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα