Αττικές Εκδόσεις: Το νέο ΔΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Αττικές Εκδόσεις, το οποίο ορίστηκε με απόφαση της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα διοικήσει την Εταιρεία για τρία έτη, ήτοι έως 30/6/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Keywords
Τυχαία Θέματα