Ατλάντικ: Μεταβίβαση ποσοστού της Σάνυο στο Σ. Γιαννακόπουλο

Την μεταβίβαση, μέσω πληρεξουσίου, του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, γνωστοποίησε η ΣΑΝΥΟ ΤΗΛ/ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μεταβίβασε την 25/5/2010 τα 1.878.435 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 6,598% που κατείχε στον Γιαννακόπουλο Στυλιανό (ο οποίος δεν είναι μέτοχος της εταιρείας).

Σημειώνεται ότι η μεταβολή ποσοστού επί δικαιωμάτων ψήφου έγινε ενόψει της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΑΤΛΑΝΤΙΚ στις 26/5/2010.

Keywords
Τυχαία Θέματα