Από 25/6 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές της Γενικής Τράπεζας

Στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Γενική Τράπεζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,07 ευρώ σε 0,72 ευρώ. Μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 79.874.700,48 ευρώ, διαιρούμενο σε 110.937.084 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ η κάθε μία.
Keywords
Τυχαία Θέματα